Categories
ผลตอบรับลูกค้า

พิพัฒน์ เหล่าอาจ

บริการดีเลยครับ จากคะแนน 50 ขึ้นมาเป็น 95+

“บริการดีเลยครับ จากคะแนน 50 ขึ้นมาเป็น 95+ ถามไรก็ตอบดี รวดเร็ว พูดสุภาพ แจ่มครับ คำเดียว”