Categories
PAGE SPEED บทความ

Page Speed คืออะไร ?

Page Speed ความหมายก็คือ ความเร็วในการโหลดเพจ หรือเรียกง่ายๆ ว่าความเร็วในการเข้าถึงเว็บนั่นเอง

Page Speed ความหมายก็คือ ความเร็วในการโหลดเพจ หรือเรียกง่ายๆ ว่าความเร็วในการเข้าถึงเว็บนั่นเอง ปกติแล้วเวลาเราเข้าสู่เว็บไซต์มักจะมีการใช้เวลาในการแสดงผลที่ต่างกัน บางเว็บคลิกเข้าปุ้ป ทุกอย่างแสดงครบในระยะเวลาสั้น ส่วนบางเว็บเปิดก่อนแท้ๆ ยังโหลดเสร็จช้ากว่าเลยก็มี