Categories
ผลตอบรับลูกค้า

Prasit Champathong

หลังจากที่ได้ใช้บริการแล้วพบว่า เว็บมีความเร็วขึ้น โหลดข้อมูลเร็วขึ้นมากครับ ผมประทับใจมากครับ

“เมื่อก่อนเว็บใช้เวลาโหลดนานครับ จึงต้องมาปรึกษาทาง Pagespeedup.co เพื่อปรับปรุงให้เว็บนั้นดียิ่งขึ้น หลังจากที่ได้ใช้บริการแล้วพบว่า เว็บมีความเร็วขึ้น โหลดข้อมูลเร็วขึ้นมากครับ ผมประทับใจมากครับ”