Categories
SEO

ปัจจัยภายใน SEO Onpage EP 4

EP 4. SEO Onpage

ถึงเวลาที่เราต้องเตรียมตัวกลับไปตรวจสอบเว็บไซต์แล้วหรือยัง ??   ใน EP นี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัย SEO ที่เราสามารถดำเนินการปรับแต่งภายในเว็บไซต์ โดยจะแบ่งเป็นรายการต่างๆ แต่หากยังไม่พร้อมให้กลับไปที่ รู้จักกับ Keywords ตามด้วย ปัจจัยที่มีผลต่อ SEO ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย

บทสนทนาเรื่อง SEO Onpage

pagespeedup psu

PageSpeedUp : สวัสดีค่ะ PageSpeedUp เรียกย่อๆ PSU หรือภาษาไทย พี่สุ ก็ได้ค่ะ

เด็กหนุ่ม ?? : หลังจากที่ผมได้ปรึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ SEO แล้ว ผมพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยภายใน (SEO Onpage) มีอะไรบ้าง

พี่สุ : พี่สุจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ตามความเข้าใจพี่สุนะคะ

1. การนำ Keyword ไปใช้ในโครงสร้างต่างๆ (Onpage)

2. การตรวจสอบด้านปัญหาของเว็บไซต์ (Technical)

3. การเพิ่มลูกเล่นให้เนื้อหา (Content)

เด็กหนุ่ม ?? : ครับ

การนำ Keyword ไปใช้ในโครงสร้างต่างๆ (Onpage)

พี่สุ : เราต้องนำ Keywords ที่เราต้องการทำอันดับ ไปใช้ในที่ต่างๆดังนี้

 1. ใน URL เว็บไซต์ของเรา เช่น pagespeedup.co/seo-onpage 
 2. ใน Title หรือหัวเรื่อง
 3. ใน 150 คำแรกของบทความ
 4. ในหัวข้อใหญ่ H1, H2, H3, H4 เป็นต้น
 5. ในรูปภาพ ในส่วนรูปภาพจะมี tag ที่ชื่อว่า alt (alternative) 
 6. ใช้ Keywords ที่เกี่ยวข้องบทความ (LSI Keywords)
 7. ใช้ในการอ้างอิงเว็บภายนอก (External Links)
 8. ใช้ในการเชื่อมโยงภายใน (Internal Links)

การตรวจสอบด้านปัญหาของเว็บไซต์ (Technical)

พี่สุ : หากเว็บไซต์ยังมีหน้า errors หรือจุดบกพร่องเป็นผลทำให้ Robot ของ Google เข้ามาเก็บข้อมูลได้ล่าช้า พบปัญหา หรือเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ อาจเป็นผลเสียต่อ SEO ได้ โดยสิ่งที่เราต้องตรวจสอบ / ปรับปรุง / พัฒนา พี่สุจะแบ่งดังนี้

 1. ตรวจสอบหน้า Error 404 หน้าเว็บที่เข้าไม่ได้
 2. ตรวจสอบว่า Google Robot มาเก็บข้อมูลหรือไม่
 3. ปรับปรุงแก้ไขลิงค์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ (Broken Links)
 4. ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้ปลอดภัยด้วย HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
 5. พัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับมือถือ (Mobile-Friendly)
 6. พัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้รวดเร็ว (Pagespeed)

การเพิ่มลูกเล่นให้เนื้อหา (Content)

พี่สุ : ในส่วนหนึ่งของบทความ/เนื้อหาควรเพิ่มลูกเล่นต่างๆเพื่อให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้

 1. เขียนเนื้อหาให้อ่านเข้าใจได้ (Readability)
 2. เขียนเนื้อหาให้น่าสนใจ
 3. ใช้ Schema Markup / Data Structure อธิบายเพิ่มเติม ตรวจสอบได้ที่ https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/
 4. ใช่สื่อต่างๆ เช่นรูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น

เด็กหนุ่ม ?? : บางหัวข้อต้องใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะเลยครับ แต่หัวข้อแรกผมคิดว่าน่าจะเริ่มทำได้เลยหรือเปล่าครับ

พี่สุ : ในทุกๆหัวข้อ เราสามารถทำได้เลย เริ่มต้นจากส่วนไหนก่อนก็ได้ แต่พี่สุให้มุ่งเน้นที่หัวข้อแรกก่อนเลยค่ะ

เด็กหนุ่ม ?? : ขอบคุณครับ ขอตัวไปปรับเว็บไซต์ของผมก่อนนะครับ

พี่สุ : ค่ะ

หลังจากนั้นเด็กหนุ่มก็เงียบหายไปเป็นเวลานาน พี่สุคาดการณ์ว่าหากมีการเริ่มปรับแล้วมีคำถามหรือข้อสงสัยจะนำมาเพิ่มให้ทีหลังที่ EP นี้แหละค่ะ สามารถกลับมาอ่านย้อนหลังได้นะคะ

ใน EP ต่อไปพบกับ ปัจจัยที่มีผลต่อ SEO ภายนอก (SEO Offpage) มีอะไรบ้าง เรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ